به که باید دل بست؟ به که شاید دل بست/سینه ها جای صحبت !همه از کینه پر است هیچکس نیست که فریاد پر از مهر تو را گرم پاسخ گوید/نیست یک تن که در این راه غم آلود عمر خط پیشانی هر جمع خط تنهائیست در نگاه من وتو حسرت بی فردائیست نقش هر خنده که بر روی لبی میشکند ریشه عشق فسرد!

/ 1 نظر / 6 بازدید
یه دوست

به من [زبان][زبان][زبان]