آفتاب ذره ای از نگاه توست

امروز تو صمیمی تر از همیشه ساده تر از هر چه واژه است امروز باران نگاه تو بر آینده خاکستری ام می بارد ومن چترها را از یاد برده ام و میخواهم کودکانه وارتر از همیشه برایت بگویم که من مشت مشت ستاره بر آسمان دلت می پاشم و تو هنوز بوی تازه ترین آفتاب را میدهی و افتاب ذره ای از نگاه توست

/ 2 نظر / 8 بازدید

وبت خوبه

یه دوست

[متفکر][متفکر][ماچ]