زلزله

ابرها همه جا را فرا گرفته ابر ی از خاک و دود آه وناله،غم بی نهایت دستهای عاشق یک ملت را پوشانده هزار اقیانوس در قاب چشمها نشسته،اصلا قرار بود رنگین کمان روشن تر از آفتاب در گوشه این وطن رنگ بگیرد تا شب پر ستاره اهر ،ورزقان ،هریس از روز هم روشن تر شود قرار بود در کوچه های بی انتها سرود پیروزی و عشق بخوانیم ،اما زلزله ای دردناک دیار دلیران آذربایجان را لرزاند و بسیاری از هموطنان را با هزاران آرزو و عشق وامید برای همیشه با خود برد و غم سنگینی بر دلمان گذاشت ،بغض راه نفسم را بسته است وقتی می بینم پدری دنبال فرزندش ،خانواده اش  خرابه ها را با دستهایش میکند مادری دنبال فرزندش کودکی دنبال پدر و مادرش وچه صحنه های دلخراشی ،در اوج معصومیت این کودکان و صافی آسمان دلشان، غریب ترین ابرهای پر از غم واندوه را به آسمان دلشان روانه شده نمیدانم شما هم مثل من چند قطره اشک ریختی به خاطر دلواپسی های این عزیزان !آیا اصلا دلواپس این عزیزان هستید؟آنجا دلی شکسته است. آنجا کسی چشم انتظار کمک توست آنجا دلی سخت آزرده و شکسته است .بیائید به کمکشان بشتابیم تا شاید پرنده ای که در تنگی سینه آنها بال وبال میزند کمی آرام بگیرد

/ 0 نظر / 45 بازدید