به وسعت دریا بنگر تمام ژرفای وجودت را دریای کن از زاویه هستی و بودن به زندگی بنگر غم برای نگاه داشتن آفریده نشده است اندوه را فراموش کن رخصت نده که روح آفتابی ات اسیر توده های تیره ابر شوند این گونه باش تا دیوارها خود به خود کنار روند اگر این گونه باشی با تو خواهم بود دیگر گونه باش

/ 2 نظر / 6 بازدید
فرزين

آنچه از دل برآيد بر دل نشيند

یه دوست

[دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته]