مهر

وقتی مهر می ورزی ماه هندوی شب میشوی مثل آب می شوی که مظهر روشنایی است یا حتی مثل خاک نوازش یافته که بهار میاورد وهفت سیاره دستبند سعادتی خواهد بود بر دست زندگی وقتی مهربانی وقتی مهر می ورزی ماهیان هفت دریا لب زنان خواهند گفت تو پادشاه هشتمین دریایی؟پری زادی که هستی؟و با خود چه داری که این همه زیبایی ؟و تو خواهی گفت آدمیزادم و مروارید مهر دارم که تنها به صدف زندگی وفا میکند و پروانه ها بالهای قشنگشان را خواهند بست !وقتی تو بال محبت بگشایی که نقش بالهایت زیباترین است

/ 6 نظر / 49 بازدید
تبسم

آری آغاز دوست داشتن است گر چه پایان راه ناپیداست من به پایان دگر نیاندیشم که همین دوست داشتن زیباست...

bina L.A

_______________$$$$$ _______________$$$$$__$$________$$$$$$$$ __________$$$$__$$$$___$$_____$$$$$____$$ ______$$$___$$$$________$$_$$$______$$$ ___$$$_$$$$______________$$_______$$$ $$$_$$$$________________$$______$$$ $$$$_________________$$$_____$$$ $$________________$$$_____$$$ $$_____________$$$_____$$$ _$$________$$$$____$$$$ __$$____$$$_____$$$$ ___$$_$$$$___$$$$ ____$$_____$$$$ __$$_____$$$$ $$____$$$$ $$_$$$$ $$$$$_____$$$$$___________$$$$$__________ _________$$$$$$$_________$$$$$$$_________ _________$$$$$$$_________$$$$$$$_________ __________$$$$$___________$$$$$__________ __$$$$_____________________________$$$$__ _$$$$$$___________________________$$$$$$_ __$$$$$$_________________________$$$$$$__ ___$$$$$$_______________________$$$$$$___ ____$$$$$$$___________________$$$$$$$____ ______$$$$$$$_______________$$$$$$$______ _________$$$$$$___________$$$$$$_________ ____________$$$$$$ $$$$$$$$$$$____________ ______________$$$$$$$$$$$$_______________ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

سحر=ناتالی

سلام خوبی؟؟من آپیدم خوشحال میشم سر بزنی منتظرتم

یه دوست

[شوخی]

سپینود

___۞۞۞____۞۞۞ __۞____۞_۞____۞ __۞______۞_____۞ ___۞___LOVE___۞ _____۞_______۞ _______۞___۞ __________۞ سلام . عیدتون مبارک . سال خوبی رو براتون ارزو میکنم . آپم . سر بزنید خوشحال میشم . [گل] koocheeshgh.persianblog.ir