به خاطر بسپاریم

وقتی با دوستانت دعوا میکنی تازه می فهمی آنهاچقدر از اسرارت باخبرند/برای اداره کردن خود از سرت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران از قلبت/همیشه اشتباهات دیگران را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخششند بلکه تو سزاوار آرامش هستی!

/ 2 نظر / 11 بازدید
سپینود

سلام ممنون که سر زدی حمید خان

nati mb

salam khubi?bia vebam khosh hal misham